BRG har på oppdrag fra Arendal kommune fått i oppdrag å oppføre Vindåsen Høydebasseng.

Høydebassenget planlegges som et sirkulært høydebasseng på 5000 kubikkmeter og skal bygges med glideforskaling. Arbeidene omfatter også grunnarbeider og infrastruktur for prosjektet.

I leveransen inngår det ca. 80 .000 kg armering og 750 kubikkmeter betong.

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler