Verdier

I BRG har vi et felles sett av verdier som skal være retningsgivende for vår adferd og arbeidsmåte. Dette skal danne grunnlaget for alle våre handlinger, internt som ovenfor utenforstående.

Våre verdier er:

  • Banebrytende

  • Redelige

  • Grundige

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler