Underøy med sine natur –og landskapskvaliteter er noe av det ypperste vi finner langs Sørlandskysten.

Som eneste utbygningsområde på den 1400 da store øya er vi stolte over å få del i utbyggingen av den sjønære og solrike Tenteodden! Etter å ha vurdert flere utbyggingsalternativer har utbygger valgt å lage en bebyggelse med slektskap til vår tradisjonelle kyst –og uthavnsbebyggelse. I det ligger ulike bygningsvolumer i en tradisjonell form og målestokk der bebyggelsen ”møbleres” slik at det skapes tun og usjenerte uteplasser. På de fleste tomtene er det vist frittstående boder og mange av disse bodene kan også utnyttes til anneks.Ved slike generelle krav til utbyggingen sammen med strenge krav til materialbruk, detaljer og handtverksmessige utførelse, mener vi det er mulig å få til en utbygging med egenart og særpreg. Reguleringsplanen er endelig vedtatt og det er gitt byggetillatelse på de syv tomtene langs sjøen. I bukta mot sørvest skal det opparbeides badeplass med tilkjørte sandmasser og tilrettelegges for sitte– og oppholdsplasser.
 

Mer informasjon om Underøy finner du på www.underoy.no

Les artikkel fra fædrelandsvennen her


 

 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler