BRG Entreprenør AS ingikk avtale om bygging av 3 tunnelportaler på Rv 9 i Bykle kommune. Eksisterende portaler ved Byklestigen tunnel ble forlenget henholdsvis 13 m i syd og 5 m i nord.

Ved Sandfjødd tunnel ble det bygget ny portal i nordre ende med lengde 8 m. Her måtte tunnelinnløpet strosses for å gjøre plass til portalen. Fundamentering på fjell for alle 3 portalene.
 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler