Søgne videregående skole, Tangvall skole og Søgne kulturskole skal etableres i et nytt, sammenhengende skoleanlegg på Tangvall. Anlegget skal også inneholde et innendørs og utendørs idrettsanlegg.
Søgne kommune skal stå som byggherre for ungdomskolen, idrettshallen og de utendørs idrettsanleggene. Vest-Agder fylkeskommune skal stå som byggherre for den videregående skolen.
I henhold til behov i henholdsvis kommunen og fylket skal ungdomsskolen, utomhusarealer, fellesarealer med idrettsanlegg og idrettshall stå ferdig i 2022 til skolestart. Den videregående skolen skal stå ferdig til skolestart 2024.

Søgne videregående skole skal være en skole hvor praksis og utforskning står sentralt, hvor det grønne, klima-, energi og miljøfokuset skal gjennomsyre alle utdanningsprogram og hvor samarbeid og utveksling mellom elever og mellom utdanningsprogram skal være en viktig del av det pedagogiske grunnlaget.

Beskrivelsen av de generelle læringsarealene er ut fra et dimensjonerende elevtall på 570 elever (6 klasser på hvert trinn + 30 elever i innføringsklasse). Første byggetrinn skal dimensjoneres for 300 elever (3 klasser på hvert trinn + 30 elever i innføringsklasse). Fysisk løsning må ivareta mulighet for utvidelse av trinnarealene til seks klasser pr trinn.

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler