BRG Entreprenør AS (GE) skal på oppdrag for Kr.sand kommune (BH) oppføre Strømmehaven Omsorgssenter. Bygget oppføres i generalentreprise med 42 dementleiligheter, og et samlet areal på ca. 6.200 BTA fordelt på seks ulike bygg/soner (Bygg 1-6). Bærekonstruksjonen i Bygg 1-4 består av betong og stål/hulldekke-konstruksjon, mens bærekonstruksjonen i Bygg 5 og 6 består av betong og en stål/Q-dekke-konstruksjon. Bygg 1-4 bekles med teglstein, mens Bygg 5 og 6 kles med stående spilekledning, og delvis låvekledning.

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler