BRG Entreprenør AS har i samarbeid med Bico skrevet kontrakt med Aust-Agder Fylkeskommune om oppføring av Sam Eyde Videregående skole i Arendal.

Skoleanlegget vil bestå av 5 bygningskropper gruppert rundt et felles torg som binder bygningene sammen og vil tjene som vrimleareal og kantine for elever og ansatte. Skolen fordeles over 5 plan. Adkomsten fra parkeringen vil være på plan underetasje. Hovedinngangen vil være på bakkeplan i etasjen over. Bygningsmassen blir totalt på omlag 18.500 kvm.
Skolen skal inneholde utleiearealer for fylkets opplæringskontorer innenfor yrkesfagene. Anlegget skal også gi muligheter for kursvirksomhet.
Bygget skal være delvis integrert med idrettsanlegget på Myra i Arendal. Dette vil gi muligheter innenfor kroppsøvingsfag for alle elevene og for idrettsfaget. Deler av skoleanlegget vil kunne benyttes i sammenheng med store idrettsarrangementer.
 

Sam Eyde videregående skole skal ferdigstilles i august 2013 og skal kunne ta 1100 elever.


 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler