BRG er et sørlandsbasert entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap.

Firmaet ble etablert i år 2008 og teller i dag ca. 194 ansatte. BRG er i dag involvert i en rekke større byggeprosjekter innenfor både bolig -og næringsbygg. I tillegg til vår egenregivirksomhet, gjennomfører vi prosjekter i samarbeid med såvel profesjonelle flergangsbyggherrer som engangskunder.

Vi er en prosjektdrevet organisasjon, med fleksibel struktur og korte beslutningsveier. Mange av våre ansatte har lang erfaring innen eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Den kompetansen som BRG innehar fra prosjektets idègrunnlag til ferdig bygg, håper vi at våre kunder og samarbeidspartnere skal komme til gode og vil benytte seg av.

BRG ble etablert av en gren av Reme -familien som har lange og stolte entreprenørtradisjoner på Sørlandet. Firmaet har siden etablering i 2008 hatt en meget god gjennomsnittlig omsetningsvekst og omsatte i 2020 for 1,2 milliarder kroner og har med dette en betydelig markedsandel i Agder.

Les mer om våre virksomhetsområder her:

Entreprenør

Eiendom

 

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler