På oppdrag fra Vest Agder Fylkeskommune skal BRG Entreprenør AS bygge sammen de to skolebyggene på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). Sammenbygningen tar i seg byggherrens ønske om et homogent bygg, hvor utvidelse i skala og arkitektur tilpasses de nåværende forhold og samtidig medfører at det separate skolebygg kommer til å fremstå som en samlet skole.

Den nye skolebygningen spenner mellom de to eksisterende bygningene og inneholder en rekke fellesfunksjoner. Dermed dannes et nytt krysningsfelt som forsterker ideen om den nye og samlende identiteten.Utvidelsens uttrykk kommer fra geometriske linjer fra den nåværende fasadekarakter/bygningsvolum som viser seg i nye belegningsbånd. Disse samlende linjer i mellombygningen og de to eksisterende bygg danner et kryss, og mellombygningen blir også kalt for krysset.Krysset reflekteres også innvendig i bygget gjennom arkitektens fargevalg på golv, himling og vegg

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler