5. august hadde de nye lærlingene i BRG Entreprenør sin første arbeidsdag i sin læretid. 13 nye og motiverte lærlinger går på med friskt mot for å lære seg alle hemmeligheter og praktiske triks for å bli en mest mulig flink og effektiv fagarbeider. - "Vi traff rett og slett veldig godt i år", humrer daglig leder i BRG Entreprenør, Gunnar Thompson. - "Med det så mener jeg at vi har full klaff med både personlighet og driv på kandidatene. Det er noen faktorer som skal på plass når vi skal matche en lærling med en instruktør, men så langt lover det godt", sier Gunnar Thompson.

BRG hadde i forkant av årets lærlingeinntak innsett at de må gjøre grep for å møte skjerpede lærlingekrav på offentlige kontrakter, og registrerer også at innleie blir såpass skjerpet at man må gjøre sin vekst gjennom egen rekruttering og fast ansatte.

- "Vi kommer ikke utenom innleie i fremtiden, den fleksibiliteten må en entreprenør av vår størrelse og omsetning ha for å kunne regne på flere anbud og kunne planlegge sine produksjonstopper. Men til syvende og sist så er vi best tjent med å utvikle egne ansatte og bygge og foredle den effektive BRG-kulturen", avslutter Thompson.

Med 110 fagarbeidere og 20 lærlinger så vil sørlandsentreprenøren de neste årene operere med en andel lærlinger tilsvarende 15-20% av fagarbeiderstaben. Entreprenøren ønsker å opprettholde det samme trykket også fremover, men det er flere faktorer som skal falle på plass for at det lar seg gjøre. BRG er tydelig på at de må ha forutsigbarhet på offentlige oppdrag og helst med en såpass lang horisont slik at de kan være tydelig med fylkeskommuner og skoler på hvordan de som selskap og samlet bransje kan levere et betydelig antall læreplasser også i fremtiden. Dette i kombinasjon med egne eiendomsprosjekter som også krever godt samarbeid med det offentlige. BRG Entreprenør gleder seg også stort over sammensetningen av årets lærlinger.

Det er også gledelig at integreringsarbeidet i kommunene starter å virke, 3 av lærlingene kommer via kommunen og NAV sitt arbeid rundt integrering. Skolen og NAV har de siste tre år knekt en kode hva gjelder hvilke kandidater som skal hvor og hvilket språklig nivå de skal beherske. Kvinneandelen i bransjen er særdeles lav og det jobbes iherdig fra en samlet bransje for å få opp andelen. BRG tar inn én kvinne i år i betongfaget og ønsker seg flere kvinnelige kandidater i fremtiden. Når det gjelder utdanningsmodellene så er det god blanding av modeller, men en klar overvekt av 1+3 modellen av lærlinger som har gått ett år på skole og skal gå sine 3 år i lære i bedrift, noe som helt klart er den beste modellen for god opplæring i betongfaget.

Instruktørene Trond Sverre Hagelien og Stian Berge er meget fornøyd med at BRG tar aktive grep rundt lærlingearbeidet. De har begge flere års erfaring med lærlingearbeid og gleder seg stort over to nye «emner».

-  "Dette er moro og setter store krav til oss som fagarbeidere" sier Trond Sverre Hagelien. "Alle vi erfarne fagarbeidere må ha litt mer fokus nå når vi har så mange nye med oss. Vi må hele tiden være oppmerksom på at vi har unge uerfarne kolleger her som vi må ta vare på og forsikre oss om at de jobber trygt og sikkert, så her er det ikke bare å gyve løs på automatikk slik man gjør med kolleger og kompiser som man har jobbet sammen med i mange år" mener Trond Sverre Hagelien som er instruktør for Mana Mesfen.

-  "BRG har alltid hatt lærlinger i ulik grad, men årets inntak er skikkelig moro. Det skal bli gøy å se om vi «gamlinger» også kan lære noe", sier Stian Berge, som har nådd den respektable alder av «hele» 34 år. "Det skjer jo mye på digitalisering innen bygg- og anleggsbransjen fremover og jeg håper vi kan finne måter som gjør de unge til en ressurs på den fronten" sier Berge som er instruktør for Frida Sletten.

Lærlingene selv er også forventningsfulle og spente på de neste 3 årene, vi møter to av dem på prosjektet "Bystranda Blå" i Kristiansand

-  "Spennende å komme inn i arbeidslivet" sier Frida Sletten, som er en av de nye lærlingene i BRG. "Jeg har vært veldig spent, men jeg er utrolig glad for å oppdage at det er et utrolig godt miljø i BRG. Her har jeg blitt tatt skikkelig godt imot og blir tatt vare på og føler meg allerede som en fullverdig kollega. Det er trygt for meg som er jente og som har vært litt usikker på hvordan det blir, så langt ser det veldig lovende ut" avslutter Frida Sletten. Frida starter sin læretid i betongfaget og skal ha læretid i 3 år.

-  Mana Mesfen har gledet seg veldig i sommer til å starte opp. - "Jeg var utplassert via skolen og fikk tilbud om læreplass. Jeg spurte mange rundt omkring om jeg skulle starte for BRG og alle sa at BRG er et bra selskap. Så nå skal det bli spennende å lære masse" sier Mana. Mana takker veldig for muligheten i BRG og liker arbeidsmiljøet veldig godt bare etter tre dager.

Tilbake til Aktuelt

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler