Fotball krysser grenser

Sammen med Misjonsalliansen og Plussbankcup er BRG med på å skape et fritidstilbud for barn og unge i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Brasil. Prosjektet bidrar til å holde dem borte fra rus og gjengkriminalitet. Det bygges derfor baner og inngås samarbeid med lokale fotballskoler for å holde treninger og turneringer.

Alle som har spilt fotball, vet at det er en sport som knytter mennesker sammen – som krysser grenser. Ute på matta er det ikke så viktig hvem man er eller hvor man kommer fra. Rik eller fattig, nordmann eller bolivianer; slike merkelapper legger vi fra oss i garderoben. I det fløyta går, er vi forenet om spillet. Og det er ikke så viktig om vi spiller i slummen i Ecuador, i en landsby i Vietnam eller på løkka hjemme i Norge – gleden er der uansett, teamfølelsen er like stor.

Barn og ungdommer i prosjektområdene lever i områder hvor de lett kan bli involvert i rusmisbruk og organisert kriminalitet. Fotball Krysser Grenser skaper et alternativ til alt dette, en arena hvor de kan oppleve vennskap og tilhørighet i et miljø som preges av sunnhet, selvdisiplin, fair play – og mye moro! Vi ser at deltakernes involvering i fotballprosjektet gir dem økt selvtillit og økt selvfølelse. Som regel får de også en større interesse for skolegang og bedre prestasjoner.

Tilbake til Aktuelt

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler