BRG (Brødrene Reme Gruppen) ble etablert våren 2008 av en gren av Reme familien. Gjennom flere generasjoner har familien vært engasjert i entreprenørvirksomhet på Sørlandet og har sitt utspring fra gården Reme i Spangereid.

Finn Arne Reme, Roald Reme og Helge Reme er i dag akive eiere som har lang erfaring og kompetanse som entreprenører og eiendomsutviklere.  

2009 - 2016

Årene har vært vært preget av høy aktivitet innenfor både eiendom -og entreprenørvirksomheten. BRG har involvert seg i flere større prosjekter i regionen og vår geografiske virksomhet omfatter i dag hele Agder-fylket. Fra oppstartsåret 2008 frem til i dag har virksomheten hatt en positiv utvikling i oppdragsmengde og har en tilfredsstillende ordrereserve. BRG har i dag ca. 150 ansatte, med virksomhet over hele Agderfylket. BRG omsatte i 2014 for kr. 818 millioner kroner.

Les mer om våre prosjekter her

 

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler