I BRG har vi helse, miljø og sikkerhet høyt på dagsorden. I alle deler av produksjonen ønsker vi å ivareta gode HMS rutiner for å forebygge skader eller ulykker på mennesker, miljø og materiell.

BRG har et innarbeidet styringssystem med rutiner og prosedyrer innen HMS som skal benyttes av alle våre ansatte. Siden medarbeiderne er den viktigste ressursen for bedriften har vi fokus på forebyggende tiltak og løpende risikovurderinger i vårt utførende arbeid.

På prosjektnivå gjennomføres flere tiltak for å ivareta den daglige sikkerheten til ansatte gjennom rapportering av uønskede hendelser (RUH), vernerunder,  HMS møter og sikker jobb analyse (SJA)

Vi ønsker et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte og våre samarbeidspartnere og har derfor utarbeidet tydelige og konkrete mål for vår virksomhet:

  •  0 skader med fravær
  •  Sykefravær lavere enn 4,0%

 

 

 

BRG ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i 2016

 

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler