Det er stor stas når Kristiansand kommune inviterer til kranselag på prosjektet "Strømmehaven". 42 nye omsorgsboliger for personer med demens åpner på Strømme høsten 2020. Sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger får senteret navnet Strømmehaven. Tilbudet representerer noe helt nytt i demensomsorgen i Kristiansand.

Kommunens representant Ilse Van Lingen håper alle som har jobbet og jobber med prosjektet kan kjenne en grad av stolthet over at de nå er med på å etablere noe helt nytt og blir et utstillingsvindu for en annen type boform for mennesker med demens. Hun er så langt mektig imponert over prosjektets tilblivelse og at de nå ser konturene av det som kan bli veldig veldig bra.

Bengt Aspevik(Kristiansand Kommune), Arne Abrahamsen(Kristiansand Kommuen, HR Prosjekt), Geir Hille(BRG Entreprenør), Ole Petter Opsahl(Kristiansand Kommune) og Ilse van Lingen(Kristiansand Kommune)

Ilse van Lingen var synlig imponert over at det så langt er lagt ned 30 000 timer i prosjektet og det skal legges ned 130 000 timer til før prosjektet er i havn om ett år. Hun understreker viktigheten av det prosjektleder Geir Hille sier innledningvis på arrangementet, at det har gått bra så langt, men fremover vil det kreve akkurat den samme innsatsen og kanskje mere til for å levere et fullverfdig prosjekt til byggherren. Hille mener HMS arbeidet har vært bra og det er viktig å fortsette det fokuset slik at vi kan levere et prosjekt fritt for skader.

Prosjektleder Geir Hille er fornøyd med prosjektet så langt.

Kristiansand Kommune som byggherre hadde slått på stortromma til dagens kranselag, og det var en takknemlig gjeng som kunne hogge løs på dagens grillbuffet som hadde alt det hjertet kunne begjære av fristende grillretter. Stemningen var også allerede høytidsstemt siden dagens valgte lokasjon var Randesund Frikirke.

 

Kjødd funker på glade BRG karer.

Nærmere 100 mennesker ble mette på en solrik dag i Randesund Frikirke. Og hele BRG takker for en herlig gest fra Kristiansand Kommune.

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Aktuelt

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler