Neida, vi er ikke best på integrering, der er det mange bedrifter som går oss en høy gang. Men vi er beste private aktør på integrering av lærlinger i Agder. Og det er virkelig ikke noe kimse av.

BRG Entreprenør har de siste årene gjort grep i forhold til rekruttering av lærlinger. Selskapet har i dag 19 lærlinger, noe som utgjør over 15% av fagarbeiderstaben. - Et sterkt tall i seg selv, men det er ekstra gledelig at vi nå også utmerker oss med ansatte lærlinger med annet morsmål enn norsk, sier daglig leder i BRG Entreprenør Gunnar Thompson.

Hele 30% av inngåtte lærekontrakter er med lærlinger som har et annet morsmål enn norsk, og er et viktig bidrag i det som på mange måter vil prege den offentlige debatten fremover rundt mangfold i det sørlandske arbeidsliv.

Tallene ble presentert på en samling som fylkeskommunene arrangerte for hele Agders opplæringskontorer før jul, og kommer ganske overraskende på Petter Blomkvist i BRG Entreprenør som har ansvaret for oppfølgingen av selskapets lærlinger. – Dette ble jeg ganske opprømt av kommenterer Blomkvist. En ting er at vi jobber mye med kvaliteten i opplæringen og hvordan vi skal sikre at vi leverer flinke fagarbeidere til oss selv, men også til byggebransjen forøvrig. Vi jobber konsentrert med at fagarbeidere som har hatt utdanning hos oss skal anerkjennes for å ha hatt en god utdanning. Men vi har ikke sett på eller opplevd at vi har vært veldig gode på integreringsområdet og slått oss på brystet, men det ser vi nå og det gjør noe med humøret mitt, sier en smilende og oppmuntret Blomkvist.

Det er jo de kommunale aktørene som gjør det klart best i dette arbeidet, men BRG Entreprenør utmerker seg som beste private aktør. Av bygg- og anleggsfagene så er det overraskende nok betongfaget som kommer høyest ut på fylket sin oversikt og det er jo nettopp i det faget BRG sin tilfangst av integreringslærlinger har vært størst.

Virkemidlene må virke

Selv om tallene er gledelige så varsler Blomkvist om et utfordringsbilde. - La det ikke være noe tvil om at vi ønsker å opprettholde et visst nivå på integrerings- og mangfoldsarbeid i BRG Entreprenør, for dette er bra for oss som entreprenør og arbeidsgiver. Det er bra for våre ansatte å bryne seg på områder som toleranse, tålmodighet, kreativitet og kommunikasjon, men det er et stort men her og et men som det må jobbes mye med fra kommuner, NAV og alle involverte parter som skal drive integreringsarbeid i Agder.

Opplæring av lærlinger koster penger, da vi setter av ressurser blant våre fagarbeidere for å følge dem opp og gi opplæring i henhold til opplæringsplanen for de enkelte fag, og i en presset bransje så må hver krone voktes i forhold til sluttoppgjøret i prosjektene. I dag så er det lite støtte å hente økonomisk i forhold til at vi får inn kandidater som med fordel kunne hatt et bedre grunnlag når det gjelder språk. Straks det er etablert en lærekontrakt så faller mentorstøtte fra NAV bort, vi får heller ikke støtte fra kompetanse Norge fordi det er etablert en lærekontrakt. Fra fylket finnes det ikke støtte da kandidatene er definert inn i et sett med lover og regler som fylket ikke helt finner god forvaltningspraksis på. Heldigvis ser fylket dette, og det er dialog og det letes etter løsninger, men som selskap så ønsker vi oss mer og raskere behandling rundt problemstillingen, da det er nye kandidater som skal inn til høsten, og per nå må vi fokusere på de kandidatene vi har og få de frem til fagprøve på et eller annet tidspunkt.

Skal integreringsarbeid fungere i Agder fremover så må momentet justeres kraftig for fremtidige lærlingeinntak. Så oppfordringen går til et samlet politisk Norge, sørg for at integreringsarbeid blir lekkert for arbeidslivet. Målet er å gjøre kandidatene til nye produktive skattebetalere som slår positivt inn i samfunnsregnskapet, men på veien så må man gjøre det enkelt og attraktivt, hva med en incentivordning til bedriftene for fullført kompetanseløp og litt mere bidrag underveis og gjør det enkelt for oss spør Blomkvist?

Tilbake til Aktuelt

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler