BRG Entreprenør AS har ingått kontrakt med Mandal Kommune om renovering av eksisterende eiendomsmasse på Blomdalen Skole, samt nybygg.

Nybygget er på tilsammen 1.550 kvadratmeter og skal betjene klasserom, musikkrom, auditorium m.m. Et flott bygg med store glassfasader.

Byggfornyelsen på den eksisterende eiendomsmassen omfatter renovering og oppgradering av hele bygget fra 1967 til dagens standard.

Totalt er det 5.100 kvadratmeter som oppgraderes, med nye heiser, ventilasjonsystem, glasspartier, innredninger m.m. Det bygges også ny underetasje på det eksisterende bygget, noe som medfører betongkonstruksjoner under dagens fundamenter.

Et spennende prosjekt som skal stå ferdig i august 2012.

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler