Nytt hovedkontor og butikk for Birkeland Bruk og Byggvell i Lyngdal.

BRG har inngått kontrakt med Birkeland Bruk Holding AS om oppføring av ny Byggvell butikk. Butikken vil få et areal på vel 800 kvm i tillegg til kaldtlager under tak på tilsvarende areal. Nybyggets tredje etasje vil huse hovedkontoret til Birkeland Bruk -konsernet som flytter sin virksomhet fra Kvås til Lyngdal. 
 
Birkeland Bruk AS en moderne bedrift med variert virksomhet, som gir et bredt tilbud av trelast og byggevarer til det profesjonelle byggemarkedet. 
Bygget oppføres med hoved-bæresystem i betong, samt noe sekundærbæring i stål. 
Bygget overleveres i november 2012
 
 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler