Arbeidsfellesskapet BRG AS/Kruse Smith AS har inngått en avtale med Arendal Eiendom KF, Arendal kommunes eiendomsforetak, om oppføring av ny brannstasjon i Arendal. Den nye brannstasjonen bygges i et såkalt OPS prosjekt (offentlig, privat samarbeid). OPS modellen innebærer at BRG/Kruse Smith står som tomte -og byggeier, i tillegg til at selve stasjonen skal bygges og driftes. Tomt og bygningsmasse inklusive drift og vedlikehold, skal leies gjennom en OPS-avtale over en periode på inntil 35 år. 

Den nye brannstasjonen, som skal kles i knallrøde Steni plater, vil inneholde verksteder, storbil-vaskehall, rom for høytrykksvasking av utstyr, soverom for brannmenn i beredskap, kjøkken, slangepleierom, gymsal og til og med egen konferansesal og klatrevegg!
 
I det totalt 6.000 kvaderatmeter store bygget, skal sivilforsvaret benytte rundt 1.000 kvadratmeter med sine kontorlokaler, lager og mer. Arendals nye politistasjon er i tillegg planlagt bygget på tomten foran brannstasjonen. Foruten brannstasjon skal bygget inneholde alarmstasjon, kontorer og lager for sivilforsvaret. I tilknytning til brannstasjonen skal det oppføres øvelseshus og tårn. 
 
Plassering
Brannstasjonen ligger på Stoa, i umiddelbar tilknytning til E18. Plasseringen er et godt utgangspunkt for utrykning til Arendal, Tvedestrandsområdet og Frolandsområdet. På toppen av inngangspartiet ligger 110-alarmsentralen. Bygget vil også inneholde en kommandosentral hvor de ulike nødetatene kan koordinere innsatsen ved større hendelser
 
Administrasjonsdelen av bygget er i hovedsak oppført med betongelementer, mens det for vognhall og verksted er brukt stål. Etasjeskillene er av hulldekker. 
 
I følge brannsjef Hans Henrik Bakke er den nye brannstasjonen på Stoa Norges flotteste, mest moderne og best utstyrte brannstasjon
 
Den nye brannstasjonen skal overleveres 12. august og med offisiell åpning 13. september.
 
Se reportasje fra NRK Sørlandet ved å trykke her
 
 

Vis Arendal Brannstasjon i et større kart
 
 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler