Oppførelse av et rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige.

Ca. 1000m2.

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler