BRG Entreprenør AS har på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune igangsatt oppføring av ny videregående skole på Bryne. Oppføringen av skolen er erstatning for Time vgs. og Bryne vgs. Tomten er på ca 19 da. Skolen er plassert nær buss- og jernbanestasjon, det nasjonale Garborgsenter og Time kommune sitt bibliotek. Adressen for prosjektet er Trallfaveien nr 2. 
Oppføringen er i totalentreprise og er totalt BTA 9062 m².
 
Bygget vil inneholde undervisningsrom, verksteder, kontorer og arbeidsrom for lærere samt kontorer for annen leietaker. Bygget er planlagt i forhold til romprogram for avdeling for bygg og anlegg og teknisk industriell produksjon. Det er også gitt plass til Hverdagslivstrening med tre avdelinger, samt undervisningsarealer for avdeling Plogen og avdeling Utvidet praksis. Bygget vil totalt romme ca 400 elever og ca 75 ansatte. Denne totalentreprisen omfatter oppføring av et komplett funksjonsdyktig og bruksklart bygg. BRG har som totalentreprenør videre ansvar for at kontrakten inkluderer alle nødvendige arbeider mht. planlegging, prosjektering og utførelse.
 
Fremdrift
Prosjektet er planlagt med oppstart prosjektering snarest etter kontraktsinngåelse, gravestart i september 2015 og forventes ferdig bygd i til 01. mars 2017. 

 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler