BRG Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Statsbygg om oppføring av ny politistasjon på Stoa i Arendal. BRG har vunnet konkurransen basert på kombinasjon av pris og en helhetlig arkitektonisk løsning. 
 
Bygget skal oppføres i nye og tidsriktige lokaler som er skreddersydd for politiets behov. Bygget vil inneholde blant annet publikumsekspedisjon, arrestavdeling, skytebane, treningsrom, møterom, kontorer og garderober. Det blir også etablert parkering for politiets tjenestebiler og for publikum.
 
- Vi er glade for å få være byggherre for nok et politihus. Dette er et viktig bygg, som vi er stolte over å ha på referanselista vår, forteller Arnold Pedersen, som er byggherrens prosjektleder for det nye politihuset.
 
Politistasjonen skal oppføres på Stoa i Arendal, i umiddelbar nærhet til eksisterende brannstasjon og Sivilforsvarets lokaler. Det vil også oppføres helikopterlandingsplass til bruk for enhetene. Fra området på Stoa er det videre planlagt ny veiforbindelse inn til bytunnellen på Myrene og sentrum.
 
Arbeidet omfatter totalentreprise med løsningsforslag ca 4700 m2 BTA med tilhørende infrastruktur og utomhusarbeider. Bygget skal oppføres i passivhusstandard, som betyr betydelig lavere energibehov en konvensjonelle bygge -standarder. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, og varmegjenvinning.
 
– Noe av det viktigste for Statsbygg i ethvert samarbeid er at arbeiderne skal være trygge på arbeidsplassen sin, forteller byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg. Derfor fokuserer vi på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
Avdelingsleder i Arendal, Erling Ulland Eriksen, kan fortelle at BRG i likhet med Statsbygg har stor fokus på dette området og kan forhåpentligvis snart markere fire år uten skader med fravær hos ansatte i BRG.  
 

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler