PRESSEMELDING FRA STATSBYGG:

( 24.01.2014)
 
Statsbygg har valgt en vinner av anbudskonkurransen for ny politistasjon i Arendal. Vinneren er BRG Entreprenør AS som best oppfyller politiets ønsker med hensyn til funksjonalitet og kostnad.
 
Vi har tidligere gjennomført en prekvalifisering av entreprenører, hvor fem tilbydere ble invitert til å delta i en anbudskonkurranse med løsningsforslag. Vinner av anbudskonkurransen er BRG Entreprenør AS/Filter Arkitekter AS.
 

Begrunnelse for valget

BRGs tilbud fremstår som svært gjennomarbeidet, med en meget god løsning i forhold til nærhetskravene og innplassering av funksjonene. I tillegg gir forslaget en meget god løsning for fremtidig fleksibilitet ved å løse politiets behov uten at det er nødvendig med særlige endringer.
 

Prosessen videre

Etter valg av prosjekt har oppdragsgiver (Agder politidistrikt) ansvar for å få prosjektet godkjent av Finansdepartementet og Regjeringen. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta. BRG Entreprenør AS kan ikke kontraheres før denne godkjennelsen er på plass. Ny politistasjon blir lokalisert på Stoa ved E18 og har et bruttoareal på om lag 5700 kvadratmeter. Kontraktssummen er på om lag 100 millioner kroner. Byggefasen er beregnet til 18 måneder.

Tilbake til Aktuelt

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler