BRG har inngått kontrakt med Vest Agder Fylkeskommune om oppføring av ny videregående skole i Mandal. Entreprisen ble vunnet i konkurranse og omfatter nybygg, renovering og ombygging. 

Oppgraderingen og utbyggingen vil gi yrkesfagene helt nye fasiliteter, samt at skolen får større fellesarealer sentralt i skoleanlegget. Ny hovedinngang fra vest etableres med adkomst fra nytt uteområde og parkeringsareal. I hovedsak skal det bygges nytt bygg-d (yrkesfag), totalrenovering av bygg-b (lærere /adm, ca. 1300 m2), nytt studietorg m/tilhørende auditorium og rådgiverkontorer, samt ny frittstående garasje/lager. Studietorget vil knytte sammen eksisterende bygninger og nytt bygg-d og utvide dagens innendørs gate betydelig. Ny bygningsmasse utgjør til sammen ca. 6300 m2. Videre inngår det ombygging/ renovering og tilbygg ulike steder i eksisterende bygninger, dette utgjør ca. 600 m2.All ny bygningsmasse bygges som passivhus, med svært begrenset behov for energi til drift og oppvarming.

< Tilbake til prosjekter

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler