Aquarama er utviklet av BRG AS og Kruse Smith AS i fellesskap som svar på en konkurranse utlyst av Kristiansand Kommune.

Byggestart høsten 2010 - ferdigstillelse våren 2013

Våren 2013 får Kristiansand sitt aktivitetssenter ved Bystranda. Aquarama blir et komplett anlegg med badeland, idrettsbad, idrettshall, velvære- og folkehelsesenter.
Aquarama vil også inneholde næringslokaler, hotell og parkeringsanlegg. Anlegget skal tilrettelegges med parkanlegg og grøntområder samtidig som det sikrer en av Kristiansands store attraksjoner, Bystranda, større plass. Aquarama eies av BRG, Kruse Smith og Kristiansand kommune. Kommunen vil være en betydelig leietaker gjennom en langsiktig leieavtale som omfatter store deler av anlegget.

  • Selskapet Aquarama Kristiansand AS er ansvarlig for drift av Aquarama.
  • Aquarama er et av de største OPS-prosjektene (Offentlig Privat Samarbeid)i Norge, utenfor veisektoren
  • Aquarama har et totalareal på ca 41 000 kvm og en kostnadsramme på ca 1 mrd.
  • Planlegges med svømmehall, badeland, idrettshall, helse- og velværesenter, treningssenter, hotell, restaurant og næringsvirksomheter
  • Scandic hotel etablerer Sørlandets største hotell med 229 rom
  • Idrettsbasseng på 25 x 50 meter
  • Badelandet med vannsklier, varmtvannsbasseng, barnebasseng og strømbasseng blir noen av tilbudene.
  • Aquaramas idrettshall blir Kristiansands nye storsue, med publikumskapasitet på 1700 tilskuere

 

Tilbake til Aktuelt

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler