BRG Eiendom vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å selge områder som egner seg til boligbygging.

Vi har bred kompetanse og erfaring med utvikling av tomter og vil kunne bistå med verdivurdering, prosjektutvikling, gjennomføring og salg.

Kjøp av tomt

Med vår lokalkunnskap og erfaring med eiendomsutvikling er vi alltid på jakt etter attraktive og sentrumsnære eiendommer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i besittelse av eiendom for en uforpliktene prat om kjøp, eller mulig samarbeid om utvikling av tomteområder.

Regulering og prosjektering

Fra skisseprosjekt frem til nøkkelferdige boliger har BRG bred erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi vil sikre at prosjektet blir ivaretatt på en best mulig måte og utvikle prosjektet i nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere

Vi utvikler og gjennomfører våre prosjekter i tett dialog med finansieringsinstitusjoner, konsulenter, arkitekter og prosjektmeglere for å finne optimale løsninger. Vi samarbeider også med andre investorer ved kjøp og utvikling av våre eiendommer.

Samspill mellom eiendom og entreprenør

Det å kunne tilby både utvikling å gjennomføring i samme hus mener vi er en styrke for deg som samarbeidspartner. Vi mener dette er avgjørende med tanke på riktig prisfastsettelse og gjennomføringsevne innenfor de rammer som budsjett, offentlige lover og forskrifter setter.
 

TRYKK HER FOR Å KOMME I KONTAKT MED OSS

 

BRG EIENDOM AS
Tangen 8
4608 Kristiansand

Postboks 529
4665 Kristiansand

Sentralbord 380 96 200
Telefaks 380 96 201
firmapost@brgruppen.no

Hovedkontor
Tangen 8 (5 etg.), 4608 Kristiansand
Telefon
38 09 62 00
Entreprenør –og eiendomsutvikler